Протокол №9 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради

___________ І. Саворона

13 вересня 2016 р.

П Р О Т О К О Л №9

засідання громадської ради

при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:14 осіб.

Порядок денний:

1. Про схвалення «Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради» (І. Саворона)

2. Про події в місті біля магазину «Світ взуття» (С. Жданюк)

3. Про роботу та діяльність комісії стосовно перебування депутатів у складі громадської ради (В. Журба)

4. Про ситуацію довкола 4-ї школи та гімназії (В. Журба)

5. Про переслідування, дискримінаціюта дискредитаціюадміністрацією депутатів та членів Громадських інститутів (В. Журба).

Слухали: І.Саворону, який запропонував прийняти порядок денний за основу.

Голосували: за пропозицію І.Саворони, прийняти порядок денний за основу.

«за» - 11

«проти» - 0

«утрималися» - 0

Вирішили: прийнято порядок денний за основу.

Слухали: І.Саворону, який запропонував виключити питання «Про роботу та діяльність комісії стосовно перебування депутатів у складі громадської ради» з порядку денного.

Голосували: за пропозицію І.Саворони щодо виключення питання «Про роботу та діяльність комісії стосовно перебування депутатів у складі громадської ради» з порядку денного.

«за» - 10

«проти» - 0

«утрималися» - 1

Вирішили: виключити з порядку денного питання «Про роботу та діяльність комісії стосовно перебування депутатів у складі громадської ради».

Слухали: І.Саворону, який запропонував виключити питання «Про ситуацію довкола 4-ї школи та гімназії» з порядку денного.

Голосували: за пропозицію І.Саворони щодо виключення питання «Про ситуацію довкола 4-ї школи та гімназії» з порядку денного.

 «за» - 10

 «проти» - 0

«утрималися» - 1

Вирішили: виключити з порядку денного питання «Про ситуацію довкола 4-ї школи та гімназії».

Слухали: І.Саворону, який запропонував виключити питання «Про переслідування, дискримінаціюта дискредитаціюадміністрацією депутатів та членів Громадських інститутів» з порядку денного.

Голосували: за пропозицію І.Саворони щодо виключення питання «Про переслідування, дискримінаціюта дискредитаціюадміністрацією депутатів та членів Громадських інститутів» з порядку денного.

«за» - 10

 «проти» - 0

 «утрималися» - 3

Вирішили: виключити з порядку денного питання «Про переслідування, дискримінацію та дискредитацію адміністрацією депутатів та членів Громадських інститутів»

Голосували: за прийняття порядку денного в цілому.

«за» - 12

 «проти» - 0

«утрималися» - 1

Вирішили: прийняти порядок денний в цілому.

 1. Про схвалення «Положення про громадську раду при виконавчомукомітеті Кузнецовської міської ради» (І. Саворона)

 Слухали: І.Саворона, поінформував про  існування двох проектів положення про громадську раду, які підготували робоча група та Лідія Сніжко.

Виступили: С.Жданюк, який наголосив на необхідності включення до положення пункту, що передбачає входження представника громадської ради до складу виконавчого комітету.

Виступили: В.Журба, який виступив проти перебування депутатів міської ради у складі громадської ради.

Виступили: Д.Ющук, який висловив думку, про те, що в силу багатьох обставин депутат не може бути членом громадської ради.

Голосували: взяти за основу проект положення про громадську раду, розроблений Лідією Сніжко

«за» - 3

 «проти» - 0

«утрималися» - 0

Голосували: взяти за основу проект положення про громадську раду, розроблений робочою групою.

 «за» - 9

«проти» - 0

 «утримались» - 0

Вирішили: взяти за основу проект положення про громадську раду, розроблений робочою групою.

Виступили: С.Пашко, яка запропонувала виключити абз. 3 п.6 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті, а саме:

  «До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутівгромадянського суспільства, які є народними депутатами України,депутатамиВерховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевихрад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування».

Голосували:  за вилучення  абз. 3 п.6 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті

«за» - 7

 «проти» - 4

«утрималися» - 1

Вирішили: вилучити  абз. 3 п.6 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті

Виступили: І.Саворона, яка запропонував виключити абз.6 п. 10 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті, а саме:

«Обрання члена громадськоїради народним депутатом України, депутатомВерховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим,органі місцевого самоврядування».

Голосували:  за виключення  абз. 6 п.10 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті.

«за» - 9

 «проти» - 0

«утрималися» - 3

Вирішили: виключити  абз. 6 п.10 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала виключити із п.1 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова « … постійно діючим» і викласти його в такій редакції:

«1. Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради (далі — громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті.»

 Голосували:  за виключення із п.1 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова « … постійно діючим».

«за» - 7

«проти» - 0

 «утрималися» - 4

Вирішили: виключити із п.1 проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова « … постійно діючим».

Виступили: С.Пашко, яка запропонувала доповнити п.5 «Громадська рада має право» проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова таким абзацом:

«Має право рекомендувати міському голові подати кандидатуру представника громадської ради до складу виконавчого комітету»

Голосували:  доповнити п.5 «Громадська рада має право» проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова таким абзацом:

«Має право рекомендувати міському голові подати кандидатуру представника громадської ради до складу виконавчого комітету»

«за» - 12

 «проти» - 0

«утрималися» - 1.

Вирішили: доповнити п.5 «Громадська рада має право» проекту  положення про громадську раду при виконавчому комітеті слова таким абзацом:

«Має право рекомендувати міському голові подати кандидатуру представника громадської ради до складу виконавчого комітету»

 Голосували: за схваленняв цілому проекту положення про громадську раду при виконавчому комітеті, розроблений робочою групою.

«за» - 12

«проти» - 0

«утрималися» - 1.

Вирішили: схвалитив цілому проект положення про громадську раду при виконавчому комітеті, розроблений робочою групою.

2. Про події в місті біля магазину «Світ взуття» (С. Жданюк).

Слухали: С.Жданюк, який виклав свій погляд на ситуацію, що склалася навколо знесення палатки, розташованою біля магазину «Світ взуття», закликав до обговорення цього питання і запропонував громадській раді звернутися до міського голови, міської ради із закликом в майбутньому не допускати подібних дій, а  діяти виключно в правовому полі.

Виступили: Н.Чайка, розповіла про свою діяльність в місті та про події, що відбувалися до і під час знесення палатки, розташованою біля магазину «Світ взуття».

Виступили: О.Стояновський, який навів аргументи чому громадська організація, яку він очолює  не вчинила дій щодо захисту прав присутніх підприємців.

Виступили: Д.Ющук, який засудив дії міського голови та вніс пропозицію надати оцінку діям місько голови.

Виступили: В.Бондар, що наголосив на неприпустимості подібних дій у місті, оскільки спокій у місті атомників – це головне.

Виступили: П.Ширко, який для об’єктивної оцінки даної ситуації, запропонував звернутися до міського голови за роз’яненнями та надання відповідним документів.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала на наступне засідання запросити міського голову С.Анощенка для висловлення своєї точки зору з даного питання.

Голосували: засудити дії міської влади по знесенню палатки, розташованої біля магазину «Світ взуття», без рішення суду.

  «за» - 5

«проти» - 2

 «утримались» - 5

 Вирішили: відхилити пропозицію Д.Ющука щодо засудження дій міської влади по знесенню палатки, розташованої біля магазину «Світ взуття», без рішення суду.

 Виступили: С.Москалюк, який запропонував для об’єктивного обговорення ситуації навколо знесенню палатки, розташованої біля магазину «Світ взуття», провести зустріч  із запрошенням представників  поліції, міської  влади і підприємців.

Голосували:  про підтримку пропозиції С.Москалюка  щодо проведення зустрічі із запрошенням представників  поліції, міської  влади і підприємців.

«за» - 10.

 «проти» - 0.

 «утрималися» - 0.

Вирішили: підтримати пропозицію С.Москалюка  щодо проведення зустрічі із запрошенням представників  поліції, міської  влади і підприємців.

   

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                    В. Босик

 

Вкладення:
Скачати цей файл (protokol9-2016.doc)protokol9-2016.doc