Протокол №2 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                               Голова громадської ради

                                                                                                               ________________І. Саворона

                                                                                                               10 лютого 2015 р.

П Р О Т О К О Л  №2
засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Присутні:   15 осіб.

                                                       Порядок денний :

  1. Затвердження положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради
  2. Щодо формування комісій громадської ради
  3. Про відчуження КМКП атракціону «Оглядове колесо».
  4. Про продаж земельної ділянки ФОП Шершень Ю.М.
  5. Про відміну потягу №141/142 «Львів–Київ–Львів».

1. Затвердження положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: Ігоря Саворону, який повідомив, що змін до проекту положення про громадську раду від членів громадської ради не надходило.

Виступили: Павло Олещук, який запропонував звернутися до в.о. міського голови та голів фракцій міської ради щодо включення голови громадської ради до членів виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Голосували:  «за» - 15

                                 «проти» - 0

                              «утрималися» - 0


         Вирішили: затвердити положення про громадську раду при виконавчому комітеті. Звернутися до в.о. міського голови та голів фракцій міської ради щодо включення голови громадської ради до членів виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

2. Щодо формування комісій громадської ради

Слухали: Ігоря Саворону, який довів інформацію щодо комісій громадської ради, які працювали у минулому скликанні органу.

Виступили: Степан Жданюк, який запропонував постійних комісій не створювати, а для вивчення нагальних питань утворювати тимчасові комісії або експертні групи

Голосували:  «за» - 15

                         «проти» - 0

                       «утрималися» - 0
Вирішили: постійних комісій не створювати, а для вивчення нагальних питань утворювати тимчасові комісії або експертні групи

3. Про відчуження КМКП атракціону «Оглядове колесо».  

Слухали: Стапана Жданюка, який охарактеризував ситуацію із відчуження КМКП атракціону «Оглядове колесо».

Голосували:  «за» - 15

                         «проти» - 0

                         «утрималися» - 0                    

Вирішили:  направити лист до в.о. міського голови про надання інформації та нормативних документів, які стосуються відчуження КМКП атракціону «Оглядове колесо». С. Жданюку підготувати проект відповідного листа.

4. Про продаж земельної ділянки ФОП Шершень Ю.М.

Слухали: Василя Журбу, який висловив своє бачення щодо прийняття міською радою рішення про продаж земельної ділянки ФОП Шершень Ю.М.

Голосували:  «за» - 15

                         «проти» - 0

                         «утрималися» - 0

Вирішили:  доручити В.Журбі підготувати докладну інформацію з цього питання та доповісти на наступному засіданні громадської ради

5. Про відміну потягу №141/142 «Львів–Київ–Львів».

Слухали: Віталія Боднара, який висловив стурбованість фактом відміни «Укрзалізницею» курсування потягу №141/142 «Львів–Київ–Львів» з 21.02.2015р.

Голосували:  «за» - 15

                         «проти» - 0

                        «утрималися» - 0

Вирішили:  доручити І.Савороні в робочому порядку звернутись до в.о. міського голови, для уточнення заходів, які були зроблені міською владою для недопущення відміни курсування потягу №141/142 «Львів–Київ–Львів». При необхідності направити лист до Міністерства інфраструктури України.

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик