Протокол №1 першого засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                                               Голова громадської ради
                                                                                                               ________________І. Саворона

                                                                                                               23 січня 2015 р.

П Р О Т О К О Л  №1
першого засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Присутні:   16 осіб.
Порядок денний :

  1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  2. Обрання заступників голови та секретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради
  3. Різне.

         1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: Сергія Омелянця, який запропонував обрати головою громадської ради Ігоря Саворону.

Слухали: Світлану Пашко, яка  запропонувала кандидатуру Дмитра Ющука.
Слухали: Віталія Бондара, який запропонував кандидатуру Павла Олещука.

Слухали: Василя Журба, який запропонував кандитатуру Василя Журби.

Слухали: Дмитра Ющука, який запропонував кандитатуру Юрія Рабого.

Виступили: Дмитро Ющук, який взяв самовідвід.

Виступили: Павло Олещук, який взяв самовідвід.

Виступили: Юрій Рабий, який взяв самовідвід.
Голосували:  за  кандидатуру Ігоря Саворони – 13 осіб

                      за  кандидатуру Василя Журби – 1 особи

                       Не голосували: 1особа
Вирішили: головою громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради обрати Ігоря Саворону.

          2. Обрання заступників голови тасекретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: Ігоря Саворону, який запропонував кандидатури Павла Олещука та Віталія Боднара на посаду заступника голови громадської ради .

Слухали: Світлану Пашко, яка запропунувала кандитатуру Антоніни Стискун на посаду заступника голови міської ради.

Слухали: Василя Журбу, який запропуновав свою кандитатуру на посаду заступника голови громадської ради.

Голосували:  за  кандидатуру Павла Олещука – 11 осіб

                      за  кандидатуру Віталія Боднара – 9 осіб

                       за кандитатуру Антоніни Стискун –­­ 4 особи

                       за кандитатуру Олександра Стояновського – 0 осіб

                       за кандитатуру Василя Журби –3 особи

  Вирішили:  обрати заступниками голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради Віталія Боднара та Павла Олещука.

3.Різне.

Слухали: Ігоря Саворону, який запропонував наступне засідання провести 10 лютого 2015 року, надати пропозиції до проекту положення про громадську раду до 10 лютого 2015 року.

Вирішили: Провести наступне засідання 10 лютого, пропозиції до проекту про громадську раду подати до 10 лютого

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик