Протокол №8 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради

___________ І. Саворона

26 травня 2016 р.

П Р О Т О К О Л №8

засідання громадської ради

при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:14 осіб.

 

Порядок денний:

 

1. Про розгляд відповідності Постанові КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»  членства в громадській раді депутатами Кузнецовської міської ради.

2. Про розгляд звернення до громадської ради членів ініціативної групи «Запитай у мене».

3. Про припинення членства в громадській раді.

4. Висунення недовіри голові громадської ради за недотримання ним чинного законодавства про Громадські ради. (Журба)

5. Про осуд громадською радою некоректних висловлювань члена громадської ради Василя Журби. (Саворона)

6. Про саморозпуск громадської ради та початок процесу формування нової громадської ради.

 

  1. Про розгляд відповідності Постанові КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»  членства в громадській раді депутатами Кузнецовської міської ради

Слухали: В.Журбу, який  висловив занепокоєння порушенням положень Постанови КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в частині перебування депутатів міської ради в складі громадської ради.

Виступили: С.Жданюк та Д.Ющук, якіпобажали вислухати думку членів громадської ради та в разі необхідності скласти повноваження членів громадської ради.

Виступили: І.Саворона, який зачитав відповідь юридичного відділу виконавчого комітету на запит голови громадської ради та запропонував створити робочу групу з членів громадської ради для підготовки змін до положення про орган.

Виступили:В.Босик, якийнаголосив на тому, що типове положення про громадську раду, затверджене Постановою КМУ застосовується для дорадчих органів при виконавчих органах влади та підтримав пропозицію І.Саворони щодо створення робочої групи.

Виступили:П.Ширко, який наголосив на деструктивній позиції, яку  займає член громадської ради В.Журба на її засіданнях.

Виступили:В.Журба, який запропонував звернутися до членів громадської ради, які одночасно є депутатами міської ради вийти із громадської ради, скласти свої повноваження.

Виступили:П.Олещук, який запропонував поставити на голосування дві пропозиції :

-  звернутися до членів громадської ради, які одночасно є депутатами міської ради, скласти свої повноваження.

-  створити робочу групу з членів громадської ради для підготовки змін до положення про орган.

Голосували: за пропозицію В.Журби щодо звернення до членів громадської ради, які одночасно є депутатами міської радиз пропозицією вийти із громадської ради, скласти свої повноваження

«за» - 1

                       «проти» - 12

                       «утрималися» - 1

Голосували:  за пропозицію І.Саворони щодо створення робочої групиіз членів громадської ради для вивчення питання та підготовки змін до положення про орган.

-           «за» - 13

-                            «проти» - 0

-           «утримались» - 1

Вирішили: утворитиробочу групуіз членів громадської ради для вивчення питання про перебування депутатів міської ради у складі громадської ради та підготовки змін до положення про орган.

Виступили: І.Саворона, який запропонував включити до складу робочої групи С.Москалюка, Л.Сніжко, І.Саворону та В.Босика.

Голосували: «за» - 13

«проти» - 0

                  «утримались» - 1

Вирішили: утворитиробочу групуіз членів громадської ради для вивчення питання про перебування депутатів міської ради у складі громадської ради та підготовки змін до положення про орган у складі 4 осіб С.Москалюка, Л.Сніжко, І.Саворону та В.Босика.

 

  1. Про розгляд звернення до громадської ради членів ініціативної групи «Запитай у мене».

Слухали:О.Бутейця, який зачитав звернення ініціативної групи «Запитай у мене» до громадської ради із закликом допомогти в організації мітингу «Запитай у мене» 7 червня 2016 року о 18.00 год. та запропонував розглянути проект рішення громадської ради з питання перейменування міста.

Виступили: С.Ковалець, який надав інформацію про організацію ініціативної групи з підготовки мітингу «Запитай у мене» та подальші плани щодо збору підписів проти перейменування без врахування думки мешканців, проведення соціологічного опитування серед мешканців міста.

Виступили: В.Журба, який надав інформацію про участь членів громадської ради у робочій групі із підготовці громадських слухань щодо перейменування м.Кузнецовськ. Він дав негативну оцінку діяльності робочої групи.

Виступили: П.Олещук, який підтримав ідею проведення соціологічного опитування серед мешканців міста щодо нової назви нашого міста і закликав членів громадської ради вжити всіх можливих заходів задля зняття суспільної напруги,  пов’язаної  із перейменуванням міста.

Виступили: П.Олещук, який зачитав постанову громадської ради щодо цього питання та запропонував кожний її пункт проголосувати окремо.

  1. Взяти до відома інформацію про створення робочоїгрупи з організації мітингу «Запитай у мене» 

Голосували: «за» - 10

                       «проти» - 0

                       «утримались» - 3

 

Вирішили: інформацію про створення робочої групи з організації мітингу «Запитай у мене»  взяти до відома.

  1. Направити звернення до міського голови про організацію опитування населення міста щодо перейменування міста на варіанти, які запропонує громада у визначений спосіб

Голосували: «за» - 11

                  «проти» - 0

                  «утримались» - 1

  1. Членам громадської ради допомогти в організації міського мітингу «Запитай у мене» у плані розповсюдження інформації про проведення мітингу серед членів організації та жителів міста.

Голосували: «за» - 8

                  «проти» - 0

                  «утримались» - 4

  1. Направити клопотання перед депутатами міської ради про прийняття змін до Статуту міста, що дасть можливість приймати важливі для міста рішення шляхом референдуму.

Голосували: «за» - 13

                         «проти» - 0

                         «утримались» - 0

За прийняття постанови в цілому:

Голосували: «за» - 12

                         «проти» - 0

                         «утримались» - 1

Вирішили: прийняти постанову громадської ради у запропонованій редакції.

3. Висунення недовіри голові громадської ради за недотримання ним чинного законодавства про Громадські ради.

Слухали: П.Олещука, який оголосив, що оскільки питання порядку денного буде стосуватися голови громадської ради, то вести засідання буде він, як заступник голови громадської ради.

Слухали:В.Журбу, який висловив недовіру голові громадської ради І.Савороні через порушення ним ряду норм чинного законодавства та положення про громадську раду, зокрема наявність депутатів у складі громадської ради, відсутність контролю за відвідуваннями засідань.

Виступили: П.Ширко, який висловив думку, що звинувачення на адресу голови є безпідставними.

Виступили:І.Саворона,який навів конкретні факти, що заперечують усі звинувачення В.Журби.

 

             Висунення недовіри голові громадської ради за недотримання ним чинного законодавства про Громадські ради.

 

Голосували: «за» - 1

«проти» - 11

«утримались» - 1

             Вирішили: відхилити висунення недовіри голові громадської ради  І.Савороні за недотримання ним чинного законодавства про Громадські ради.

 

4.Про припинення членства в громадській раді.

Слухали: І.Саворону, який зачитав заяву Ю.Рабого про вихід із громадської ради

Виступили: Ю.Рабий, який назвав підстави, що спонукали його вийти із складу громадської ради.

Голосували: «за» - 2

                       «проти» - 6

                       «утримались» - 4

5. Про осуд громадською радою некоректних висловлювань члена громадської ради Василя Журби.

Слухали: П.Олещука, який оголосив, що оскільки доповідачем у питанні буде голова громадської ради, то вести засідання буде він, як заступник голови громадської ради

Слухали:І.Саворону, зачитав проект рішення громадської ради із публічним осудженням некоректних публікацій у соціальних мережах та публічних висловлювань члена громадської ради Василя Журби та закликом  утриматися від подібних дій у майбутньому, від звинувачень без надання доказів стосовно громадської ради, як консультаційно-дорадчого органу та окремих її членів.

 

Виступили: В.Журба, який погодився із наведеними фактами, зіславшись на особливості свого характеру, проте вчергове навів факти неефективної роботи громадської ради.

Виступили: О.Бутєєць, який звинуватив В.Журбу у постійному порушенні регламенту громадської ради, зриві підготовки питань порядку денного.

Виступили:Ю.Рабий, який порадив В.Журбі змінити підхід до вивчення питань, які виносяться на порядок денний засідань громадської ради.

Виступили:С.Москалюк, який порадив В.Журбі у своїй роботі використовувати інформаційні запити, як форму збору достовірної інформації.

Публічно осудити громадською радою за некоректні висловлювання члена громадської ради Василя Журбу.

Голосували: «за» - 11

«проти» - 1

«утримались» - 1

Вирішили: Публічно осудити громадською радою за некоректні висловлювання члена громадської ради Василя Журбу.

  1. Про саморозпускгромадської ради та початок процесу формування нової громадської ради

Слухали: В.Журбу, який запропонував громадській раді саморозпуститися і розпочати процес формування нової громадської ради.

Голосували: «за» - 2

«проти» - 10

«утримались» - 0

Вирішили: Відхилити ініціативу члена громадської ради В. Журби щодо саморозпуску громадської ради та початку процесу формування нової  громадської ради

 

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                   В. Босик