Протокол №2 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова громадської ради
 ___________   С.Макарук

23 лютого 2017 р.

П Р О Т О К О Л  №2
засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:   14 осіб.


Порядок денний :

  1. Розробка та схвалення положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  2. Обговорення плану діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  3. Організація проведення консультацій із громадськістю з питань надання послуг населенню комунальними підприємствами.
  4. Різне.

1. Розробка та схвалення положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарука, який запропонував взяти за основу проект положення, розроблений попередньою каденцією громадської ради.

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  взяти за основу проект положення, розроблений попередньою каденцією громадської ради.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала повністю взяти за основу типове положення

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Виступив: І.Чернецький, який запропонував у п.1 Положення після слів «Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради …» додати «  ….м.Вараш…»

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

 Вирішили:  викласти п.1 Положення в такій редакції «Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради м.Вараш….»

Виступив: С.Макарука, який запропонував викласти абзац 2 п.11 у такій редакції «Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, після державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб»

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 1 осіб.

Вирішили: викласти абзац 2 п.11 у такій редакції «Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, після державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб»

Виступив: І.Чернецький, який запропонував припиняти членство у  громадської ради у разі систематичної відсутності без поважних причин члена громадської ради більш ніж на 30 відсотках засідань протягом одного року каденції.

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  підставою припинення членства у  громадської ради у разі систематичної відсутності без поважних причин члена громадської ради більш ніж на 30 відсотках засідань протягом одного року каденції.

Виступив: С.Макарука, який запропонував підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах вважати:

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

-  наявність мандата народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або зайняття посади в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим,органі місцевого самоврядування».


Голосували:  

«За» - 9 осіб;

«Проти» - 2 осіб;

«Утримались» - 1 особа.

 
Вирішили: підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах вважати:

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

-  наявність мандата народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або зайняття посади в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим,органі місцевого самоврядування».

Виступив: С.Макарук, який запропонував затвердити положенням про громадську раду в цілому.

Голосували:  

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

 
Вирішили: затвердити положенням про громадську раду в цілому.

2. Обговорення плану діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарука, який запропонував обговорити пропозиції до плану роботи громадської ради.

Виступили: Н.Приходько запропонувала розглянути питання відновлення у місті кінотеатру.

Виступили:  А.Забродоцький, який запропонував громадській раді долучитися до вирішення проблеми наркоманії в місті.

Виступили: А.Забродоцький, який запропонував одним із напрямків роботи громадської ради обрати проблему бродячих собак.

                     

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 особа.

Вирішили: включити до плану роботи громадської ради такі питання:

-   вирішення питання відновлення у місті кінотеатру;

-   вироблення дієвих механізмів подолання наркоманії в місті;

-   вирішення проблеми бродячих собак;

3. Організація проведення консультацій із громадськістю з питань надання послуг населенню комунальними підприємствами.

Виступили: С.Макарук, який вніс пропозицію обговорити актуальне питання оплати за комунальні послуги мешканцями міста.

Виступили: А.Забродоцький, який навів факти незрозумілостей у договірних відносинах між комунальними підприємствами - надавачами послуг і мешканцями міста.

Виступили: В.Боднар, який наголосив на можливості масових неплатежів у ситуації невизначеності із надавачами послуг.

Виступили: Ю.Крищук, яка нагадала статтю законодавства, яка наголошує, що послуги можуть надаватися лише на основі договірних відносин.

Вирішили: за результатами проведення сесії міської ради звернутися із листом до міського голови звернутися до міського голови із пропозицією організувати зустріч міського голови, керівників комунальних питань із представниками ЗМІ щодо питань оплати за комунальні послуги мешканцями міста

4. Різне.

Виступили: С.Макарук, який запропонував проводити засідання громадської ради один раз на місяць.

Виступили: В.Боднар, який запропонував обрати четвер днем проведення засідань.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала організувати поїздку членів громадської ради до Сарненського краєзнавчого музею.

Виступили: В.Босик, який нагадав про терміни подачі громадськими організаціями статистичної та податкової звітності.  Зазначив терміни внесення змін до статутів громадських організацій, наголосив на відповідності статутних документів ст.. 11 ЗУ «Про громадські об’єднання».

Виступили: І.Будь, який закликав підтримати дві актуальні петиції, які опубліковані на веб-сайті міської ради.

 

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик

              

Вкладення:
Скачати цей файл (Протокол №2.doc)Протокол №2