Протокол №1 першого засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                           Голова громадської ради
                                                                                          ___________   С.Макарук

                                                                                          09 лютого 2017 р.

П Р О Т О К О Л  №1
першого засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:   21 особа.


Порядок денний :

  1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  2. Обрання заступників голови та затвердження секретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради
  3. Різне.

         1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: Ю.Крищук, яка запропонувала на голову громадської ради кандидатуру С.Макарука.

Слухали: С.Москалюка, яка  запропонував на голову громадської ради кандидатуру І.Чернецького.

Слухали: І.Будя, який запропонував свою кандидатуру  на посаду голови громадської ради

Виступили: П.Ширко, запропонував провести відкрите голосування за кандидатури на голову громадської ради

Голосували:

«За» - 18 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  провести відкрите голосування за кандидатури на голову громадської ради

 

Виступили: О.Невідомський, який запропонував, щоби члени громадської ради, які висували кандидатів на посаду голови, розповіли про них

Голосували:

«За» - 7 осіб;

«Проти» - 4 осіб;

«Утримались» - 5 осіб.

Вирішили:  не підтримувати пропозицію О.Невідомського

Виступили: А.Бураков, який запропонував кандидатам представити себе та надати коротку програму діяльності на посаді голови ради у разі обрання.

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  запропонувати кандидатам представити себе та надати коротку програму діяльності на посаді голови ради у разі обрання.

Виступили: А.Бураков, який запропонував членам громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування підтримати одну із трьох кандидатур на голову громадської ради


Голосували:  за  кандидатуру С.Макарука –9 осіб

                       за  кандидатуру І.Чернецького – 7 осіб

                       за  кандидатуру І.Чернецького – 3 особи

                        Не голосували: 1особа

 
Вирішили: головою громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради обрати Сергія Макарука.

2. Обрання заступників голови тасекретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарук, який запропонував затвердити кількісний склад заступників у складі 2 осіб.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: затвердити кількісний склад заступників у складі 2 осіб.

 

Слухали: Л.Сніжко, яка запропонувала на посаду заступника голови кандидатуру І.Чернецького.

Виступив: І.Чернецький, який взяв самовідвід.

Слухали: С.Макарука, який запропонував на посаду заступника голови громадської ради кандидатуру В.Боднара

Слухали: А.Забродоцького, який запропонував свою кандидатуру на посаду заступника голови громадської ради.

Слухали:С.Макарука, який запропонував членам громадської ради шляхом відкритого голосування затвердити кандидатури В.Боднара та А. Забродоцького на посади заступників голови громадської ради.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: обрати заступниками голови громадської ради Віталія Боднара та Андрія Забродоцького.

Слухали: С.Макарука, який запропонував секретарем громадської ради без права голосу обрати начальника відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики В.Босика.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: запропонував секретарем громадської ради без права голосу обрати начальника відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики В.Босика.

3.Різне.

Слухали: С.Макарука, який запропонував наступне засідання провести 23 лютого 2017 року на 18.00 год. Членам громадської ради до 22 лютого надати пропозиції до проекту положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради. 

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик

Вкладення:
Скачати цей файл (protokolgromrada1 - 2017.doc)Протокол №1